© Copyright Participatieraad-Noardeast.nl

De Raad draagt zorg voor een menselijke uitvoering  van de Participatiewet en laat de stem van cliënten doorklinken in het gemeentelijk beleid.  De Raad volgt het primaat van de politiek, treedt waar nodig op als co-creator van wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van college.

Missie

Onze raadslieden

De Participatieraad heeft tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente.

Verordening Participatieraad

Sociaal Domein

Jannie Hoekstra

Secretaris

Kort maar krachtig: Als lid van de

Participatieraad kom ik op voor de

belangen van alle inwoners van de

gemeente Dantumadiel en Noard-

East Fryslan.

Oege Algra

Penningmeester

Volgt later.

Klaas Taekema

Algemeen lid

“Foar de boarger, mei de boarger” Fijn dat U zich interesseert voor (het werk van) de Participatieraad. De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. ………… lees verder
Beitske Boskma (secretariaat) Info@participatieraad- noardeast.nl Telefoon: (0519) 298888
Contact Contact

Participatieraad 

          Noard-East Fryslân & Dantumadiel 

Samen leven,

Zorg voor

elkaar!

Sybren v/d Velde

Vicevoorzitter

Boargers yn ús gemeenten,

minksen mei ferskate eftergrûn.

Manlju en froujlu dy’t der net oeral

gelyk ynstean. De ien hat ear mei

makke as de oar. It kin him of har

yn syn deistch libben yn de wei

stean. Je libbens lok liket sa fier

fuort. Yn ús gemeente wolle we

elkoar helpe. Mei wet en

regeljouwing besykje de boarger

bij te stean. Fan hûs út ha ik  mei

krigen dat je de neiste  yn’e

buorren net lâns de wei lizze litte.

Mei it funksjenearren yn de Ried

wol ik graach mei tinke foar jim.

Petra Bouma

Algemeen lid

Volgt later.

Beitske Boskma

Amtelijk secretaris

Met veel plezier ben ik sinds twee jaar ambtelijk ondersteuner van de Participatie Raad Sociaal Domein. Prachtig werk, soms op het scherpst van de snede maar o zo belangrijk...

Sipke v/d West

Algemeen lid

Het is altijd goed als er namens de burgers positief kritisch gekeken wordt naar al het beleid welke met regelmaat ook gewijzigd wordt. Hopelijk kunnen wij hier altijd met het oog gericht op de belangen van onze medebewoners naar kijken.

Jos Debreczenyi

Onafhankelijk voorzitter

Van groot belang vind ik, dat er een onafhankelijk orgaan is, zoals de Participatieraad, die de collectieve  belangen behartigt van hen, die  – door welke oorzaak ook – vallen onder het regime van het Sociaal Domein. Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik mij op deze wereld voel   geroepen om anderen te helpen.

De Raad draagt zorg voor een menselijke uitvoering  van de Participatiewet en laat de stem van cliënten doorklinken in het gemeentelijk beleid.  De Raad volgt het primaat van de politiek, treedt waar nodig op als co- creator van wet- en regelgeving op gemeentelijk niveau, maar doet dit op basis van zijn onafhankelijke positie als adviseur van college.

Missie

Onze raadslieden

De Participatieraad heeft tot taak om gevraagd of uit eigen beweging het college te adviseren aangaande beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering, die betrekking hebben op het terrein van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet en aanverwante wetten die participatie in de samenleving beogen en van invloed zijn op de positie van de inwoners van de gemeente.

Verordening Participatieraad

Sociaal Domein

Jannie Hoekstra

Secretaris

Kort maar krachtig: Als lid van

de Participatieraad kom ik op

voor de belangen van alle

inwoners van de gemeente

Dantumadiel en Noard-East

Fryslan.

Oege Algra

Penningmeester

Volgt later.

Klaas Taekema

Algemeen lid

“Foar de boarger, mei de boarger” Fijn dat U zich interesseert voor (het werk van) de Participatieraad. De Participatieraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid. ………… lees verder
Beitske Boskma (secretariaat) Info@participatieraad- noardeast.nl Telefoon: (0519) 298888
Contact Contact

Petra Bouma

Algemeen lid

.

Beitske Boskma

Ambtelijk secretaris

Met veel plezier ben ik sinds twee jaar ambtelijk ondersteuner van de Participatie Raad Sociaal Domein. Prachtig werk, soms op het scherpst van de snede maar o zo belangrijk... .

Samen leven,

Zorg voor

elkaar!

Participatieraad 

      Noard-East Fryslân & Dantumadiel 

© Copyright Participatieraad-Noardeast.nl

Jos Debreczenyi

Onafhankelijk voorzitter

Van groot belang vind ik, dat er een onafhankelijk orgaan is, zoals de Participatieraad, die de collectieve  belangen behartigt van hen, die  – door welke oorzaak ook – vallen onder het regime van het Sociaal Domein. Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik mij op deze wereld voel   geroepen om anderen te helpen.

Sybren v/d Velde

Vicevoorzitter

Boargers yn ús gemeenten,

minksen mei ferskate eftergrûn.

Manlju en froujlu dy’t der net oeral

gelyk ynstean. De ien hat ear mei

makke as de oar. It kin him of har

yn syn deistch libben yn de wei

stean. Je libbens lok liket sa fier

fuort. Yn ús gemeente wolle we

elkoar helpe. Mei wet en

regeljouwing besykje de boarger

bij te stean. Fan hûs út ha ik  mei

krigen dat je de neiste  yn’e

buorren net lâns de wei lizze litte.

Mei it funksjenearren yn de Ried

wol ik graach mei tinke foar jim.

Het is altijd goed als er namens de burgers positief kritisch gekeken wordt naar al het beleid welke met regelmaat ook gewijzigd wordt. Hopelijk kunnen wij hier altijd met het oog gericht op de belangen van onze medebewoners naar kijken en onze adviezen kenbaar maken.

Sipke v/d West

Algemeen lid